Noesis Felsefe Atölyesi
Tinin Görüngübilimi
Çözümleme Çalışması Gereçleri ve Bağlantılar
(Temmuz-Ekim 2007)

Önsöz
Giriş
Duyu-Pekinliği
Algı
 
     


Hegel Kongresi
Tinin Görüngübilimi, 200. Yıl
6-7 Ekim 2007,
Caddebostan Kültür Merkezi, İstanbul
Çözümlemeler
Metinler

Önsöz / Vorrede

 
 
 
Yorumlar - 1
Yorumlar - 2
Yorumlar - 3 - Karl Marx

 
Tinin Görüngübilimi ve Ansiklopedik Dizge

Kai Froeb
Is the Phenomenology needed or recomended as introduction to Hegel's System?
Yorum Üzerine Not
 
Metinler

Phänomenologie des Geistes
(www.marxists.org)

Phänomenologie des Geistes
(Projekt Gutenberg-De)

Hegel’s System in Hyper-Text/Graphics
(www.marxists.org)

Metinler

Phenomenology of Mind
(www.marxists.org)

Phenomenology of Spirit Analysis of the Text by J. N. Findlay
(www.marxists.org)

Phenomenology of Mind
(Translated by J. B. Baillie)

 
Metinler

Jon Stewart (1996)
The Hegel Myths and Legends

Metinler
Yorumlar

Walter Kaufmann 1959
The Hegel Myth and Its Method

 

Benedetto Croce (1906)
What is Living and What is Dead of the Philosophy of Hegel
I. The Dialectic or Synthesis of Opposites

Georg Lukacs (1919-1923)
History & Class Consciousness
II. The Antinomies of Bourgeois Thought

Herbert Marcuse (1964)
One-Dimensional Man
7. The Triumph of Positive Thinking: One-Dimensional Philosophy

Metinler

Alexandre Kojève (1934)
Introduction to the Reading of Hegel
The Dialectic of the Real and the Phenomenological Method in Hegel

Chris Arthur (1983)
Marx Myths and Legends
Hegel’s Master-Slave Dialectic and a Myth of Marxology

 

Noesis Felsefe Atölyesi
Tinin Görüngübilimi
Çözümleme Çalışması

2007 Temmuz – Eylül
Her Salı, 19:30-21:30
Yer: CKM, Müzik Odası
(Çalışmaya ara verildi.)

TEMMUZ
2007_07_10_TGb_1.MP3 (28MB)
2007_07_10_TGb_2.MP3 (24MB)
2007_07_17_TGb_1.MP3 (34MB)
2007_07_17_TGb_2.MP3 (25MB)
2007_07_24_TGb_1.MP3 (24MB)
2007_07_24_TGb_2.MP3 (21MB)
2007_07_31_TGb_1.MP3 (22MB)
2007_07_31_TGb_2.MP3 (32MB)

Metinler
Notlar

AĞUSTOS
2007_08_07_TGb_1.MP3 (27MB)
2007_08_07_TGb_2.MP3 (16MB)
2007_08_14_TGb_Duyu_Pekinliği.MP3 (35MB)
2007_08_21_TGb_1.MP3 (33MB)
2007_08_21_TGb_2.MP3 (20MB)
2007_08_28_TGb.MP3 (54MB)

EYLÜL
2007_09_04_TGb_1.WMA (28MB)
2007_09_04_TGb_2.WMA (17MB)
2007_09_11_TGb_1.WMA (27MB)
2007_09_11_TGb_2.WMA (18MB)
2007_09_18_TGb.MP3 (43MB)
2007_09_25_TGB.MP3 (42MB)

EKİM
2007_10_02_TGB_ONTOLOJI_FENOMENOLOJI.MP3 (50MB)

ULUSLARARASI HEGEL KONGRESİ
(6-7 EKİM 2007, CKM, İSTANBUL)
SES KAYITLARI

 
Sesler
Kant
Kant

Sesler

Schelling
 
   
 
 

İçindekiler/Inhalt

ÖNSÖZ: Bilimsel Bilgi Üzerine 21

Gerçeğin öğesi Kavramdır ve gerçek şekli bilimsel dizgedir (§ 5). Tinin şimdiki konumu (§7). İlke tamamlanış değildir; biçimciliğe karşı (§12). Saltık Öznedir; ve bunun anlamı (§18). Bilginin öğesi (§26). Bilincin bu öğeye yükselişi Tinin Görüngübilimi’dir (§ 27). Tasarımların ve izlenimlerin düşüncelere (§ 31) ve bunların Kavramlara (§ 39) dönüşümü. Tinin Görüngübilimi ne ölçüde olumsuzdur, ya da yanlış onda nasıl kapsanmıştır? (§ 38). Tarihsel ve matematiksel gerçeklikler (§ 41). Felsefi gerçekliğin doğası ve yöntemi (§ 47), şemalaştırıcı biçimciliğe karşı (§50). Felsefi çalışmanın gerekleri (§ 58). ‘Uslamlamacı’ düşüncenin olumsuz tutumu (§ 53), olumlu tutumu ve öznesi (§ 59). Sağlam sağduyu olarak (§ 67) ve dahilik olarak (§ 70) doğal felsefecilik. Vargı, yazarın kamu ile ilişkisi (§ 71).

GİRİŞ 66

Vorrede

Einleitung

A. BİLİNÇ

I. Duyusal pekinlik ya da ‘Bu’ ve ‘Sanma’ 77
II. Algı ya da Şey ve Aldanma 87
III. Kuvvet ve Anlak, Görüngü ve duyulurüstü Dünya 100

B. ÖZBİLİNÇ

IV. Öz-pekinliğin gerçekliği 125
A. Özbilincin bağımsızlık ve bağımlılığı; Efendilik ve Kölelik 132
B. Özbilincin özgürlüğü: Stoacılık, Kuşkuculuk, ve Mutsuz Bilinç 141

I. Die sinnliche Gewißheit; oder das Diese und das Meinen
II. Die Wahrnehmung; oder das Ding, und die Täuschung
III. Kraft und Verstand, Erscheinung und übersinnliche Welt

IV. Die Wahrheit der Gewißheit seiner selbst
A. Selbstständigkeit und Unselbstständigkeit des Selbstbewußtseins; Herrschaft und Knechtschaft
B. Freiheit des Selbstbewußtseins; Stoizismus, Skeptizismus und das unglückliche Bewußtsein

C. (AA) US

V. Usun pekinliği ve gerçekliği 160

A. Gözlemci us 166
a. Doğanın gözlemi 168
Genel betimleme. Notlar. Yasalar. Örgenselin gözlemi: Örgenselin örgensel-olmayan ile ilişkisi, Erekbilim. İç ve Dış. İç: Arı kıpılarının yasaları; duyarlık, irkilirlik ve üreme; İç ve Dışı. İç ve şekil olarak Dış. İç ve Dış olarak Dışın kendisi, ya da örgensel-olmayanda ortaya çıkan örgensel İdea. Bu bakış açısından örgensel: Cins, tür ve bireyselliği.
b. Arılığı ve dış edimsellik ile ilişkisi içindeki özbilincin gözlemi; mantıksal ve ruhbilimsel yasalar 201
c. Özbilincin kendi dolaysız edimselliği ile ilişkisinin gözlemi;
Yüzanlambilim ve Kafatasıbilimi 206

B. Ussal özbilincin kendi kendisi yoluyla edimselleşmesi 232
a. Haz ve zorunluk 239
b. Yürek yasası ve büyüklenme çılgınlığı 242
c. Erdem ve dünyanın gidişi 250

C. Kendini kendinde ve kendi için olgusal bilen bireysellik 257
a. Tinsel hayvanlar ülkesi ve aldanma ya da ‘asıl sorun’ 259
b. Yasa koyucu us 274
c. Yasa sınayıcı us 278

V. Gewißheit und Wahrheit der Vernunft

A. Beobachtende Vernunft

a. Beobachtung der Natur

b. Die Beobachtung des Selbstbewußtseins in seiner Reinheit und seiner Beziehung auf äußre Wirklichkeit; logische und psychologische Gesetze

c. Beobachtung der Beziehung des Selbstbewußtseins auf seine unmittelbare Wirklichkeit; Physiognomik und Schädellehre

B. Die Verwirklichung des vernünftigen Selbstbewußtseins durch sich selbst

a. Die Lust und die Notwendigkeit
b. Das Gesetz des Herzens und der Wahnsinn des Eigendünkels
c. Die Tugend und der Weltlauf

C. Die Individualität, welche sich an und für sich selbst reell ist a. Das geistige Tierreich und der Betrug, oder die Sache selbst
b. Die gesetzgebende Vernunft
c. Gesetzprüfende Vernunft

C. (BB) TİN

VI. Tin 285

A. Gerçek tin. Törellik 288
a. Törel dünya. İnsansal ve tanrısal yasa, erkek ve kadın 289
b. Törel eylem. İnsansal ve tanrısal bilgi, suç ve yazgı 300
c. Tüze durumu 311

B. Kendine Yabancılaşmış Tin. Ekin 315
I. Kendine yabancılaşmış Tinin dünyası 318
a. Ekin ve kendi edimsellik alanı 318
b. İnanç ve arı İçgörü 342
II. Aydınlanma 349
a. Aydınlanmanın Boşinanç ile savaşımı 350
b. Aydınlanmanın gerçeği 371
III. Saltık Özgürlük ve Terör 377

C. Kendi kendisinden pekin Tin. Ahlak 386
a. Ahlaksal dünya görüşü 387
b. Kaypaklık 396
c. Duyunç, Güzel Ruh, kötülük ve bağışlanması 406

VI. Der Geist

A. Der wahre Geist, die Sittlichkeit

a. Die sittliche Welt, das menschliche und göttliche Gesetz, der Mann und das Weib
b. Die sittliche Handlung, das menschliche und göttliche Wissen, die Schuld und das Schicksal
c. Rechtszustand

B. Der sich entfremdete Geist; die Bildung

I. Die Welt des sich entfremdeten Geistes

a. Die Bildung und ihr Reich der Wirklichkeit
b. Der Glauben und die reine Einsicht

II. Die Aufklärung

a. Der Kampf der Aufklärung mit dem Aberglauben
b. Die Wahrheit der Aufklärung

III. Die absolute Freiheit und der Schrecken

C. Der seiner selbst gewisse Geist. Die Moralität

a. Die moralische Weltanschauung
b. Die Verstellung
c. Das Gewissen, die schöne Seele, das Böse und seine Verzeihung

C. (CC) DİN

VII. Din 433

A. Doğal din 440

a. Işıktanrı 442
b. Bitki ve hayvan 443
c. Usta 444

B. Sanat dini 447

a. Soyut sanat yapıtı 450
b. Dirimli sanat yapıtı 458
c. Tinsel sanat yapıtı 462

C. Bildirilmiş Din 475

VII. Die Religion

A. Natürliche Religion

a. Das Lichtwesen
b. Die Pflanze und das Tier
c. Der Werkmeister

B. Die Kunst-Religion

a. Das abstrakte Kunstwerk
b. Das lebendige Kunstwerk
c. Das geistige Kunstwerk

C. Die offenbare Religion

C. (DD) SALTIK BİLGİ

VIII. Saltık bilgi 502

VIII. Das absolute Wissen

 

 

   
 
 
 
 


     
 
 

 

Hegel’in Kendi Duyurusu
(Intelligenzblatt der Jenaer Allgemeinen Literatur-Zeitung.
28. Oktober 1807)

Jos. Ant. Goebhardschen'in Kitabevi, Bamberg ve Würzburg, yayımlamış ve tüm büyük kitapçılara göndermiştir:
G. W. Fr. Hegel’in Bilim Dizgesi.

Birinci cilt Tinin Görüngübilimi’ni kapsıyor.
Büyük boy, 1807. Ederi 6 fl.

Bu cilt bilginin oluş sürecini sunmaktadır.

Tinin Görüngübilimi bilginin temellendirilmesi üzerine ruhbilimsel
açıklamaların ve ayrıca daha soyut tartışmaların yerini alacaktır.

Bilim için hazırlığı onu yeni, ilginç ve ilk felsefe bilimi yapan
bir bakış açısından irdelemektedir.

Tinin değişik şekillerini onun arı bilgi ya da saltık
Tin oluş yolundaki duraklar olarak kapsar.

Bu bilimin ana bölümlerinde — ki bunlar da yine altbölümlere
ayrılırlar — Bilinç, Özbilinç, gözlemci ve etkin Us, Tinin kendisi
(törel, ekinsel ve ahlaksal Tin olarak, ve sonunda değişik
biçimlerindeki dinsel Tin olarak) irdelenir.

Tinin görgülerinin ilk bakışta kendisini bir kaos olarak 
sunan varsıllığı onları [mantıksal] zorunluklarına göre sunan bilimsel
bir düzen içersine getirilir, öyle ki burada eksik olanlar çözülerek sonraki
gerçekliklerini oluşturan daha da yüksek görüngülere geçerler.

Son gerçekliği ilk kez dinde ve daha sonra bütünün
sonucu olarak Bilimde bulur.

Önsözde yazar kendisine felsefenin şimdiki 
duruş noktasından gereksinimleri olarak görünenler açısından
görüşlerini açıklar; dahası, bugün felsefeyi değersizleştiren
felsefi formüllerin kofluk ve uygunsuzlukları ve felsefe ve öğreniminde
önemli olan yanlar üzerine görüşlerini bildirir.

Bir ikinci cilt kurgul felsefe olarak Mantık dizgesini ve felsefenin geri kalan iki  bölümünü, Doğa ve Tin Bilimlerini kapsayacaktır.)


Hegels Selbstanzeige zur Phänomenologie

Dieser Band stellt das werdende Wissen dar.

Die Phänomenologie des Geistes soll an die Stelle der psychologischen Erklärungen
oder auch der abstrakteren Erörterungen über die Begründung des Wissens treten.

Sie betrachtet die Vorbereitung zur Wissenschaft aus einem Gesichtspunkte,
wodurch sie eine neue, interessante, und die erste Wissenschaft der Philosophie ist.

Sie faßt die verschiedenen Gestalten des Geistes als Stationen des Weges in sich,
durch welchen er reines Wissen oder absoluter Geist wird.

Es wird daher in den Hauptabteilungen dieser Wissenschaft,
die wieder in mehrere zerfallen, das Bewußtsein,das Selbstbewußtsein,
die beobachtende und handelnde Vernunft,
der Geist selbst, als sittlicher, gebildeter und moralischer Geist,
und endlich als religiöser in seinen unterschiedenen Formen betrachtet.

Der dem ersten Blick sich als Chaos darbietende
Reichtum der Erscheinungen des Geistes
ist in eine wissenschaftliche Ordnung gebracht,
welche sie nach ihrer Notwendigkeit darstellt,
in der die unvollkommenen sich auflösen und in höhere übergehen,
welche ihre nächste Wahrheit sind.

Die letzte Wahrheit finden sie zunächst in der Religion
und dann in der Wissenschaft [Hegels System], als dem Resultate des Ganzen.

In der Vorrede erklärt sich der Verfasser über das, was ihm
Bedürfnis der Philosophie auf ihrem jetzigen Standpunkte zu sein scheint;
ferner über die Anmaßung und den Unfug der philosophischen Formeln,
der gegenwärtig die Philosophie herabwürdigt,
und über das, worauf es überhaupt bei ihr und ihrem Studium ankommt.

Ein zweiter Band wird das System der Logik als spekulativer Philosophie
und der zwei übrigen Teile der Philosophie,
die Wissenschaften der Natur und des Geistes enthalten.

(Intelligenzblatt der Jenaer Allgemeinen Literatur-Zeitung, 28. Oktober 1807)

 
 
 
Mantık Bilimi (Büyük)
Türkçe Almanca İngilizce
Ansiklopedik Dizge
Türkçe
Almanca İngilizce
Tüze Felsefesi
Türkçe
Almanca İngilizce

Hegel Metinleri İçin Almanca-Türkçe Sözlük (HTML) (Word) (PDF)

 
Previous Felsefeciler Derneği 1807-2007 Tinin Görüngübilimi İdea Yayınevi Previous