Mantık Bilimi
AZİZ YARDIMLI
       

İLKELER
Genel Duyusal Etmen Anlak Kavram

DİZGELER
Ansiklopedik Dizge
Türkçe
Almanca İngilizce
Mantık Bilimi (Büyük)
Türkçe Almanca İngilizce
Tüze Felsefesi
Türkçe Almanca İngilizce

EKLER  
Felsefenin Kavram ve Yöntemi
Aziz Yardımlı
 

METİNLER
Hegel
Mantık Bilimi (Büyük)
METNE SONRADAN EKLENEN PARAGRAF NUMARALARI ÇÖZÜMLEMELER
AZİZ YARDIMLI
İNGİLİZCE ÇEVİRİ
A. V. MILLER
Önsöz 1812 (T-A)
§§ 1-11 Önsöz 1812 Preface 1812
Önsöz 1831 (T-A) §§ 12-32 Önsöz 1831 Preface 1831
Giriş: Mantığın Genel Kavramı (T-A) §§ 33-73 Giriş Introduction: General Notion of Logic
Mantığın Genel Bölümlenişi (T-A) §§ 74-87 Mantığın Genel Bölümlemesi General Division of Logic
I. Kitap. Varlık Öğretisi. Bilim Ne İle Başlamalıdır? (T-A) §§ 88-122   Book I. The Doctrine of Being. With What must Science Begin?
I. Kitap. Varlık Öğretisi. Varlığın Genel Bölümlenişi (T-A) §§ 123-129   Book I. The Doctrine of Being. General Division of Being
I. Kitap. Varlık Öğretisi. Birinci Kesim. Belirlilik (Nitelik) (T-A) §§ 130-187 I. Kitap. Varlık Öğretisi. Varlık Book I. The Doctrine of Being. Being
  §§ 188-269 I. Kitap. Varlık Öğretisi. Belirli-Varlık Book I. The Doctrine of Being. Determinate-Being
      Book I. The Doctrine of Being.
Being For Self