İ D E A  Y A Y I N E V İ


İdea Yayınevi 1985’te Türk toplumunun ekinsel olgunluk
düzeyi ile bağdaşmayan felsefe açığını kapama çabalarına
arı dilde anlaşılır, nitelikli yayınlar üreterek katılma amacıyla kuruldu.
Doğu ve Batı ekinlerinin başlıca düşünce yapıtlarını Türk diline kazandırmak
için çalışmalarını sürdürüyor. ideolojik ve parasal kaygılardan bağımsız ve yalnızca
okurlarına bağımlı olarak, İdea Yayınevi bunalımlı çağımızın ve bunun tarihsel
eğilimlerinin doğru bir kavrayışını üretmek için gerekli toplumsal düşünme
zemininin hazırlanması için katkılarda bulunmaya çalışıyor.
Yayınevinin ideali evrensel dünya ekininin tüm
yapıtlarını tüm dünya dillerinde tüm
insanlığa sunabilmek.

Yine bu amaçla ilk evresi geliştirilen 'elektronik kitap' olarak nitelendirilebilecek
Noeta  çeşitli diller arasında çeviriler, mantıksal
çözümlemeler gibi tasarlanan yetenekleri ile bağımsız
bir eğitim işlevini üstlenecek.

A N A S A Y F A Y A    D Ö N Ü Ş
 
 
 

I D E A     P U B L I S H I N G H O U S E


Idea Publishing House was established in 1985 with the purpose of providing
the Turkish reader with the translations of the major intellecutal works
of both Eastern and Western cultures which are still missing
in the Turkish language. Its foremost concern is
always to pursue a publishing course in line
with the free education of the human mind
and  to contribute to the creation of an intellectual
environment motivated not by market
mentality but by free thinking.

One of the products of this policy
is Noeta, a PC program,  projected to
simulate human linguistic and logical abilities
so as to make it possible for the human mind to study
the written world culture directly and in its universal totality.
 

B A C K    T O    M A I N P A G E