Istanbul
International Hegel Congress - II

 

Önay Sözer
Being and Nothing (?) /
Varlık ve Yokluk (?)

Abstract / Özet
 
 

Being and Nothing (?)

Varlık ve Yokluk (?)

The paper questions the sense and the scope of the opening paragraphs of Hegel’s Science of Logic in the light of the Heideggerian concept of the ontological difference (as the difference of Being and beings).  At the same time, it makes a critique of and attempts a correction of the ontological difference, in both the metaphysical and the ontological sense, from the perspective of a phenomenological-linguistic approach to words and concepts of “being” and “nothing” by way of a comparison of the German and Turkish languages.

Bildiri, Hegel’in Mantık Bilimi’nin, varlığın yokluk olduğunu iddia eden ilk paragraflarının anlam ve amacını Heidegger’in ontolojik ayrım (varlığın var-olanlardan ayrımı) kavramı ışığında irdelemektedir. Aynı zamanda, “varlık” ve “yokluk” sözcük ve kavramlarına
fenomenolojik-dilbilimsel bir yaklaşımın bakış açısından ontolojik ayrımın metafizik ve varlık- bilimsel anlamlarının bir eleştiri ve düzeltmesini, Almanca ve Türkçenin karşılaştırılması yoluyla, denemektedir.

 

 

Mantık Bilimi - Anasayfa

Özetler / Abstracts / II. Uluslararası İstanbul Hegel Kongresi 2008 Previous