Istanbul
II. International Hegel Congress

 

Angelica Nuzzo
Truth and Refutation in Hegel's Begriffslogik /
Hegel’in Kavram-Mantığında Gerçeklik ve Çürütme

Abstract / Özet
 
 

Truth and Refutation in Hegel’s Begriffslogik

Hegel’in Kavram-Mantığında Gerçeklik ve Çürütme

In this essay, I investigate the relation between truth and falsity in the Logic of the Concept of Hegel’s Science of Logic. However, I do so in an indirect way. Most of my work in this paper is dedicated to laying out the framework in which Hegel presents the structure of Begriff through a “refutation of Spinozism.” In order to clarify how the procedure of “refutation” (Widerlegung) sets up the relationship between truth and falsity in the Logic of the Concept, I go back to the passage of the preface to the Phenomenology in which Hegel embraces Lessing’s “refutation” of the numismatic theory of truth, which corresponds to the view of truth proper to the “logic of the understanding.” Pilatus’ question: “What is truth?,” which Hegel raises at the beginning of the Logic of the Concept can be adequately answered only once the premises of the numismatics of truth have been refuted.

Bu denemede Hegel'in Mantık Bilimi'nin Kavram Mantığında gerçeklik ve yanlışlık arasındaki ilişkiyi inceliyorum. Ama bunu doğrudan olmayan bir yolda yapıyorum. Bu denemedeki çalışmamın çoğu Hegel'in Kavramın yapısını "Spinozacılığın bir çürütülmesi" yoluyla sunmada kullandığı çerçevenin bir sergilenişine ayrılmıştır. "Çürütme" (Widerlegung) işleminin Kavramın Mantığında gerçeklik ve yanlışlık arasındaki ilişkiyi nasıl kurduğunu durulaştırabilmek için, geriye Görüngübilim'e Önsözdeki bir pasaja dönüyorum. Orada Hegel Lessing'in "anlağın mantığına" özgü gerçeklik görüşüne karşılık düşen numismatik gerçeklik kuramını "çürütmesi"ni kabul eder. "Pilatus'un Hegel tarafından Kavramın Mantığının başında getirilen "Gerçeklik nedir?" sorusu yeterli olarak ancak gerçekliğin numismatiğinin öncülleri çürütüldükten sonra yanıtlanabilir.

 

 

Mantık Bilimi - Anasayfa

Özetler / Abstracts / II. Uluslararası İstanbul Hegel Kongresi 2008 Previous