Istanbul
International Hegel Congress - II

 

Evrim Kutlu
Der Begriff der Andersheit in Hegels Wesenslogik /
Hegel’in Öz-Mantığında Başkalık Kavramı

Abstract / Özet
 
 

Der Begriff der Andersheit in Hegels Wesenslogik

Hegel’in Öz-Mantığında Başkalık Kavramı

Ich möchte in meinem Vortrag den Begriff der Andersheit in Hegels Wesenslogik untersuchen. Wie schon bekannt, ist die Philosophie Hegels eine Bewegungsphilosophie und eines der wesentlichen Begriffe die Negation. Negation kann aber nur dann als Tätigkeit wirken, wenn es jeweils ein Anderes gibt, das negiert wird, im Sinne der drei Bedeutungen von Negation. Wenn wir festhalten, dass erst durch diese innere Bewegung jeweils eine höhere Stufe und damit die Wahrheit erreicht wird, dann liegt die immense Bedeutung der Andersheit für diese Bewegung auf der Hand.

Sunumun konusu Hegel'in Öz-Mantığında Başkalık kavramıdır. Bilindiği gibi Hegel'in felsefesine Devinim Felsefesi de denmektedir ve kavramlarının en önemlilerinden biri ise Olumsuzlukdur. Fakat Olumsuzluk ancak her üç anlamında olumsuzlanacak bir Baskaşı olduğunda devinim olarak etkindir. Yalnız bu içsel devinim sonucunda daha yüksek aşamalara ve hakikata ulaşıldığını gözönünde tutarsak Başkasının ne büyük bir önem taşıdığını apaçık görürüz.

Da die Wesenslogik als Mitte zwischen der Seins- und der Begriffslogik steht, und darin wesentliche Begriffe thematisch werden, werde ich mich in meiner Beschäftigung mit der Andersheit auf die ersten zwei Kapiteln der Wesenslogik konzentrieren.

Öz-Mantığı Varlık- ve Kavram-Mantığını birbirine bağladığı ve en önemli kavramları konu edindiği için, Başkalık kavramını incelerken ekseriye Öz-Mantığının ilk iki bölümüne ağırlık vereceğim.
Nachdem die Entwicklung des Gedankens und die Stellung des Anderen in der Seinslogik kurz dargelegt wird, soll die Entwicklung innerhalb der Wesenslogik verfolgt werden. Es soll nachgezeichnet werden, wo, wie und in welcher Funktion jeweils das Andere auftaucht und zu welchem Resultat diese Begegnung mit dem Anderen führt.
Varlık-Mantığında düşüncenin gelişimi ve Başkasının yerini kısaca belirttikten sonra, Öz-Mantığındaki gelişim ele alınacaktır. Gösterilmesi gereken şey Başkasının nerede, nasıl ve hangi işlevi üstlenerek karşımıza çıktığı ve Başkası ile karşılaşma sonucu hangi neticelere ulaşıldığıdır.
Eine der leitenden Fragen des Vortrags ist, ob das Andere in der Entwicklung des Wesens zu sich selbst, seine anfängliche Selbständigkeit und vielleicht seine Fremdheit bewahren kann, oder ob nicht mit dem Erfassen des Wesens aller Dinge ein jegliches Anderes als Fremdes und Unmittelbares verschwindet. Der Vortrag schließt mit einer kleinen Reflexion über de Bedeutung des Themas für heute. Sunumu yönlendiren sorulardan biri de şudur: Öz-Mantığının kendi gelişiminde Başkası acaba en baştaki bağımsızlığını ve yabancılığını koruyabilecek midir? Yoksa herşeyin özünün keşfi ile yabancı ve dolaysız olan her bir Başkası bütünüyle yok mu olur? Sunum konunun günümüz için önemi üzerine kısa bir düşünme ile son bulacaktır.
 

 

Mantık Bilimi - Anasayfa

Özetler / Abstracts / II. Uluslararası İstanbul Hegel Kongresi 2008 Previous