Istanbul
International Hegel Congress - II

 

Christian Iber
Begriff, Urteil und Schluss. Einführung in Hegels Begriffslogik /
Kavram, Yargı ve Tasım. Hegel'in Kavram-Mantığına Giriş

Abstract / Özet
 
 

Begriff, Urteil und Schluss. Einführung in Hegels Begriffslogik

Kavram, Yargı ve Tasım. Hegel'in Kavram-Mantığına Giriş

Was ist Thema von Hegels Logik? Hegels Wissenschaft der Logik ist Wissenschaft des Denkens oder Erkennens und seiner Formen. Während die Seins- und Wesenlogik die Formen mangelhaften Denkens oder Erkennens zur kritischen Darstellung bringt, behandelt die Begriffslogik die Denkformen, in denen das Erkennen an sein Ziel kommt, die Wahrheit einer Sache zu ermitteln. Die Denk- oder Erkenntnisformen zielen auf Wahrheit. Dementsprechend terminieren sie in Wissen. Wissen ist wahre Erkenntnis. Insofern ist Hegels Logik Wissenschaft vom Wissen. Doch unterscheidet sich Hegels Logik von den modernen Varianten der Logik und Wissenschaftstheorie. Das Spezifische von Hegels Logik kommt heraus, wenn wir sie von der modernen Logik und Wissenschaftstheorie abheben.

Hegel’in Mantığının teması nedir? Hegel’in Mantık Bilimi düşüncenin ya da bilginin ve biçimlerinin bilimidir. Varlık-Mantığı ve Öz-Mantığı eksik düşünceyi ya da bilgiyi eleştirel açımlamaya getirirken, Kavram-Mantığı onlarda bilginin bir şeyin gerçekliğini saptama hedefine ulaştığı düşünce-biçimlerini ele alır. Düşünce- ya da bilgi-biçimleri gerçekliği hedef alırlar. Buna uygun olarak bilmede sonlanırlar. Bu düzeye dek Hegel’in Mantığı bilmenin bilimidir. Gene de Hegel’in mantığı mantığın modern türlerinden ve bilim-kuramından ayrılır. Hegel’in mantığında özgül olan şey onu modern mantıktan ve bilim-kuramından uzaklaştırdığımız zaman ortaya çıkar.

Mein Vortrag hat drei Teile. Im ersten Teil werfe ich zunächst einen Blick auf Hegels Konzeption des Begriffs, um die Rolle von Hegels Lehre vom Urteil und Schluss richtig einschätzen zu können, die ich im zweiten und dritten Teil behandle. Sunumum üç bölümden oluşuyor. Birinci bölümde ilk olarak Hegel’in Kavram anlayışına bir göz atacağım, öyle ki Hegel’in ikinci ve üçüncü bölümlerde ele alacağım Yargı ve Tasım öğretilerinin rollerini doğru olarak değerlendirebilelim.
 

 

Mantık Bilimi - Anasayfa

Özetler / Abstracts / II. Uluslararası İstanbul Hegel Kongresi 2008 Previous