www.ideayayinevi.com


 

The Gorbachev Files
Secret Papers Reveal Truth Behind Soviet Collapse

Communist hardliners staged a coup against Mikhail Gorbachev 20 years ago, and the Soviet Union collapsed soon afterwards. Previously unknown documents, which SPIEGEL has obtained, show just how desperate the last Soviet leader was as he fought to retain power — and how he begged Germany for money to save his country. 

 

İkili Oyunlar
Gorbaçev 20'nci yüzyılın büyük reformcularından biri miydi? SSCB Komünist Partisinin başkanı (1985-1991) olan Gorbaçev Batı tarafından bir reformcu olarak görüldü. Perestroika SSCB'nin çöküşünü sağlamak için değil, ama bir diktatörlüğün çöküşünü önlemek için tasarlandı. Batı ile yakın ilişkileri yoluyla modern toplum ve özgür yurttaş kavramlarını ancak görünüşte tanıyan Gorbaçov kararlılık göstermedi ve ikili oynamayı seçti — her durumda kazanacağını umduğu yanda olmaya dikkat ederek. Rus halkı bütün bir tarihi boyunca hiçbir zaman Devlet kurmayı öğrenmedi, hiçbir zaman yasa egemenliği diye birşeyin varolduğunu bilmedi, her zaman insana boyun eğdi ve sopa ile yönetildi. Her zaman korku, utanç, açlık, ölüm, sürgün ile birlikte yaşadı. Çarlık Rusyası, Bolşevik Rusya, ve Putin'in Rusyası yalnızca bir ve aynı despotizm süreklisinin halkaları olarak görünür.

'Win-Win Situation'
Yeltsin said that Gorbachev was anything but an innocent victim of the plotters. "He [Gorbachev] knew about [the coup] from the very beginning. There is documentary proof. And during the putsch, he was informed [about the plans] and waited the whole time [to see] who will win, these or these. In any case, it was a win-win situation for him," Yeltsin said.

It is the first time that Yeltsin has directly accused Gorbachev of siding with the putschists. The official version of events has always been that Gorbachev was isolated in his Crimean residence of Foros after he refused to authorize the plotters' agenda.

 
 
Gorbachev is seen with his wife Raisa in a 1953 photo. "Politics is my second love, next to my love for Raisa,"  

Gorbaçev anılarında 1932-33 Sovyet kıtlığı sırasında doğduğu köyün (Privolneye) nüfusunun yarısının açlıktan öldüğünü, 1930'larda dedelerinden ikisinin de temelsiz suçlamalardan ötürü tutuklandığını ve baba tarafından olanın Sibrya'ya sürgüne gönderildiğini yazar. Moskova Devlet Üniversitesinde okurken Komünist Partisine katılan Gorbaçev 1953'te evlendi. 1971'te Merkez Komitesi, 1979'da Politbüro üyeliğine seçildi. 1985'te Genel Sekreter oldu. Glosnost (açıklık), perestroika (yeniden-yapılanma) ve demokratikleşme ilkeleri yoluyla ancak bireysel istencin bastırılması yoluyla varolabilecek proleterya diktatörlüğü üzerine dayalı dizgeyi iyileştirme, sağlamlaştırma, güçlendirme politikasına öncülük etti. Gorbaçev'in politikası hem Partinin hem de halkın büyük çoğunluğunun desteği ile yürütüldü.
  Gorbachev in one-on-one discussions with Reagan.
www.ideayayinevi.com
31.01.2012